Skip to main content

Od 1 stycznia 2022 r. firmy mają możliwość dobrowolnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktu (KSeF), zaś od 1 lipca 2024 r. korzystanie z niego stanie się obowiązkowe. Co to oznacza dla firm? Dla nas w KLL to wyzwanie, ale również szansa na usprawnienie procesów biznesowych wdrożonych u naszych klientów.

W sierpniu 2021 r. podjęliśmy się roli pioniera w Bielsku-Białej, zgłaszając się jako pierwsza firma o dostęp do KSeF. Po intensywnych pracach i programowaniu modułów do komunikacji, obecnie jesteśmy w fazie intensywnych testów w ramach systemu KLL-ERP. Już wystawiamy i odbieramy pierwsze faktury w KSeF produkcyjnym. Dzięki temu mamy już nie tylko wiedzę ale i doświadczenie, niezbędne aby być gotowymi do pełnej implementacji KSeF u naszych klientów od początku przyszłego roku.

W kontekście dedykowanych systemów ERP, w których ustalone procesy biznesowe są wspierane przez system komputerowy, dostosowanie modułów do wystawiania faktur sprzedażowych i odbierania faktur zakupowych, zgodnie z wymogami KSeF, będzie wymagało zastanowienia i indywidualnej integracji tego rozwiązania. Choć jest to oczywiście znacznie bardziej skomplikowane niż wdrożenie standardowego rozwiązania, to jednak spersonalizowane procedury stanowią kluczowy element przewagi konkurencyjnej.

W związku z tym konieczne jest zapoznanie się z wymogami nowej ustawy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach Ministerstwa Finansów:

 

 

Warto również do udziału w bezpłatnych webinarach: https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/zapraszamy-mikroprzedsiebiorcow-na-spotkania-on-line-srody-z-ksef/.

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić prowadzenie biznesu bez wsparcia systemów komputerowych. Jednak warto zaznaczyć, że jedynie znajomość obsługi programu komputerowego nie zwalnia specjalistów w danych obszarach z konieczności zgłębienia założeń i przepisów prawnych.

Po pozyskaniu niezbędnych informacji, należy przemyśleć, w jaki sposób KSeF wpisuje się w procesy biznesowe organizacji, tak aby z wyprzedzeniem, razem z swoim partnerem IT, uwzględnić w specyfikacji projektu wszystkie konieczne dostosowania oraz zbudować dobry harmonogram wdrożenia i wystartować z KSeF, na spokojnie, przed ustawowym terminem.