Skip to main content

Platforma ERP

System KLL-ERP został zbudowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co umożliwia szybkie tworzenie nowych modułów oraz efektywne modyfikowanie tych już istniejących. Oprócz wspomnianych obszarów, system oferuje szereg dodatkowych modułów i rozwiązań, które usprawniają działanie całego przedsiębiorstwa.

Podstawowe informacje

Dedykowane moduły

Dodatkowe funkcjonalności platformy KLL-ERP

1

Raporty definiowalne

Raporty pozwalają na samodzielnie przygotowanie zestawień danych do analiz. Raport decyduje z jakiego źródła danych mają być pobierane informacje, wybiera kolumny i filtry, które mogą zostać użyte. System pozwala podsumowywać kolumny posiadające wartości liczbowe, ustawić kolejność oraz agregować dane.
2

Procesy

Moduł Procesy umożliwia długoterminowe planowanie, monitorowanie, rozliczanie projektów. Zlecanie i monitorowanie zadań oraz codzienną organizację pracy użytkownika.
3

Workflow

Moduł Workflow umożliwia definiowanie Obiegu dokumentów. Dla każdego obiegu dokumentu określa się etapy - stany/statusy w jakich może znaleźć się dokument oraz przejścia pomiędzy etapami.
4

Ubrania robocze

Moduł umożliwia zarządzanie procesami związanymi z wydawaniem oraz zwrotem odzieży roboczej, środków czystości i ochrony indywidualnej . Funkcjonalność zapewnia nieograniczony dostęp do informacji na temat liczby wydanych lub zwróconych ubrań roboczych, przydziału odzieży roboczej z podziałem na stanowiska pracy z uwzględnieniem daty zatrudnienia oraz rozmiarów wybranego pracownika.