Skip to main content

Zaopatrzenie

Moduł zaopatrzenia w systemie KLL-ERP to kluczowe narzędzie do zarządzania procesem uzupełniania zapasów i zaopatrzenia firmy. Obejmuje on monitorowanie stanów magazynowych, zarządzanie zamówieniami u dostawców, planowanie potrzeb materiałowych oraz optymalizację łańcucha dostaw. Dodatkowo, integruje się z innymi modułami, co umożliwia dokładne prognozowanie zapotrzebowania na surowce, koordynację zamówień oraz kontrolę kosztów związanych z zaopatrzeniem. Dzięki temu firma może skutecznie zarządzać swoimi zasobami, minimalizując ryzyko braków materiałowych i zapewniając ciągłość dostaw.

Podstawowe informacje

Dzięki Bilansowi produktów dział zaopatrzenia otrzymuje automatyczne informacje o potrzebach materiałowych i towarowych. Cenniki zaopatrzeniowe aktualizują się automatycznie na podstawie dostaw lub poprzez dostęp do systemów B2B dostawców.

Dział zaopatrzenia może również poprzez system zarządzać zamówieniami kooperacyjnym. Prowadzenie rejestrów zleceń zakupu i dostaw umożliwia raportowanie ISO kompletności i terminowości dostaw.

Funkcjonalności modułu

Zarządzanie zaopatrzeniem w systemie KLL-ERP

1

Zamówienia zaopatrzeniowe

Zamówienia zaopatrzeniowe to procesy składania i realizacji zamówień na potrzebne surowce, materiały lub produkty. Obejmują one wszelkie działania związane z planowaniem, złożeniem zamówienia u dostawcy, jego przyjęciem oraz ewentualnym monitorowaniem stanu dostaw.
2

Koszt transportu i cła

Podczas przyjmowania dostawy jest możliwość dodania do dostawy kosztów cła i transportu, aby zostały one uwzględnione w wartości magazynowej przyjmowanych surowców/ towarów.
3

Kontrola ilości przyjmowanej

Dla każdej gałęzi indeksu można określić maksymalny procent przekroczenia ilości przyjmowanej na dostawie względem ilości zamówionej na zamówieniu zaopatrzeniowym.
4

Inwestycje

Obsługa inwestycji i łączenia dokumentów różnych kategorii jest możliwa za pomocą pola MPK (Miejsce powstawania kosztów) oraz magazynów prowadzonych z podstanami wg MPK.