Skip to main content

Produkcja

Moduł zarządzania produkcją w systemie KLL-ERP precyzyjnie kieruje, harmonizuje i optymalizuje cały proces wytwarzania. Dzięki niemu produkcja jest bardziej efektywna, a użytkownicy mają kompleksowy wgląd w wszystkie etapy produkcji.

Podstawowe informacje

Moduł ten stanowi rdzeń dla wdrożenia procesów produkcyjnych, które w szczegółach różnią się w każdym przedsiębiorstwie.

Dwa główne modele produkcyjne to Zleceniowa i Kanban. Umożliwiają one generowanie planów produkcyjnych w oparciu o zdefiniowane budowy wyrobu i technologie, rejestrację wykonanej pracy pracownika start-stop/koniec/fakt.

Rejestracja możliwa jest na poziomie partii lub każdej sztuki. Moduł automatycznie bilansuje potrzeby materiałów i przekazuje dane do modułu Zaopatrzeniowego. Moduł oferuje również wsparcie dla czynności około produkcyjnych jak przezbrojenia, utrzymanie ruchu, narzędziownia.

Funkcjonalności modułu

Zarządzanie produkcją w systemie KLL-ERP

1

Technologia

Technologia w systemie KLL-ERP opisuje proces produkcji konkretnego wyrobu, definiując parametry i materiały używane w operacjach produkcyjnych.
2

Plany operacyjne i dzienne

Tworzenie planów operacyjnych dla sposobu wykonania oraz planów dziennych dla rejestracji pracowników.
3

Raportowanie produkcji

Moduł oferuje zestaw gotowych raportów produkcyjnych. System umożliwia ewidencję czasu pracy pracowników produkcyjnym, rejestrowanie braków w produkcji oraz monitorowanie ilości wyprodukowanych wyrobów.
4

Zlecenia i przewodniki produkcyjne

Zlecenie produkcyjne określa indeks, ilość i potrzebne surowce. Przewodniki produkcyjne tworzone na podstawie zleceń opisują partie wyrobów do produkcji oraz zawierają szczegóły dotyczące operacji produkcyjnych zdefiniowanych w technologii.