Skip to main content

Finanse

Moduł finansowo-księgowy w systemie KLL-ERP został zaprojektowany z myślą o prowadzeniu kompleksowej ewidencji księgowej i zarządczej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Oprogramowany zestaw funkcji obejmuje generowanie sprawozdań finansowych, rachunkowość zarządczą oraz analizy, umożliwiając kompleksową ocenę stanu finansowego firmy.

Podstawowe informacje

Moduł obsługuje pełną księgowość przedsiębiorstwa w oparciu o definiowalny plan kont. Ustalenie, na etapie wdrożenia systemu, schematów księgowań umożliwia automatyczną dekretację dokumentów pochodzących z innych modułów (np. faktur sprzedażowych i zakupowych, dokumentów magazynowych).

W ramach modułu Księgowość prowadzona jest między innymi obsługa rejestru VAT z generowaniem deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-UE, wysyłka e-Deklaracji, amortyzacji majątku firmy i generowania płatności. Procesu obiegu faktury zakupowej jest możliwy do modyfikacji według zasad obowiązujących w danym przedsiębiorstwie. Kursy walut m.in. z NBP pobierane są automatycznie. Płatności obejmują wczytywanie wyciągów bankowych i automatyczne rozliczanie należności i zobowiązań.

Funkcjonalności modułu

Zarządzanie finansami w systemie KLL-ERP

1

Plan kont

Funkcjonalność pozwala na stworzenie zakładowego planu kont poprzez dodawanie kont syntetycznych i tworzenie analitycznej struktury wykorzystującej standardowe słowniki systemu dla wybranych kont.
2

Schematy dekretacji

Schematy dekretowania automatyzują i przyspieszają proces księgowania dokumentów o ustalonych modelach. Dla regularnych księgowań, na podstawie dokumentów, można tworzyć szablony dekretowania, które są elastyczne i parametryzowalne.
3

Rejestr VAT

System KLL pozwala na generowanie deklaracji VAT w okresach miesięcznych. W ramach każdego okresu powstaje co najmniej jeden rejestr VAT. Okresy i Rejestry w okresach generowane są automatycznie za pomocą funkcji .
4

Wyciągi bankowe

Moduł można przystosować do współpracy z zewnętrznymi programami do realizowania płatności drogą elektroniczną (np. MultiCash). Wygenerowana w Rejestrze zobowiązań płatność, przesyłana jest do modułu Płatności. Moduł umożliwia także automatyczne księgowanie przelewów.