Skip to main content

Polityka prywatności

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma: KLL Informatyka Sp.z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-346) przy ul. Chochołowskiej 28, zwanym dalej Administratorem.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres rodo@kll.pl.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług i transakcji handlowych oraz świadczeń z nimi związanych.

Przekazane Administratorowi dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach, niezbędnych do realizacji złożonego zamówienia lub usług z nim związanych, możemy przekazywać powierzone dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać powierzane im obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie narusza przepisy o ochronie danych osobowych, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.